Leven wij in een simulatiewereld?

Een hypothese is een voorlopige stelling waarin wordt aangegeven wat er verwacht wordt te vinden in het onderzoek. Vervolgens wordt deze hypothese getest met behulp van een wetenschappelijke onderzoek, zoals een experiment of correlationeel onderzoek. De hypothese wordt altijd opgesteld voordat het onderzoek wordt uitgevoerd.

In dit geval wil ik het hebben over hypotheses over waarom wij bestaan. Zijn er aliens? Zijn wij door God geschapen? Hebben we een reden waarom wij hier op Aarde zijn? Dat zijn hypotheses, om ze vervolgens daadwerkelijk te onderzoeken. Zo ontdekte ik de afgelopen week een nieuwe hypothese, namelijk: "zitten wij in een simulatiewereld?".

Ik speel zelf simulatiespellen, dus ik raakte enthousiast om het stuk te lezen. In de inleiding stond wel geschreven dat je er niet teveel over zou moeten nadenken, gezien je dan geheid vastloopt. En ik liep vast.

De volgende dag ben ik bij alles wat ik deed, gaan nadenken over die simulatiewereld waar wij in -zouden- leven. Dat hetgeen we doen, niet een handeling is die wordt uitgevoerd door een 'speler', maar op basis van kunstmatige intelligentie. Dat we dit allemaal zelf doen, maar er ooit een universum is 'geprogrammeerd'. Dat het begin is geprogrammeerd ('de oerknal') en sindsdien alles zichzelf is gaan ontwikkelen. Dankzij die kunstmatige intelligentie.

Wat vast staat is dat wij namelijk anno 2023 in staat zijn om hersenen daadwerkelijk te simuleren. De hypothese over de simulatiewereld vind ik daarom zo gek nog niet. Ben ik dan een 'wappie' wanneer ik daarin zou geloven? Nou, het is een hypothese. Zowel nog niet bewezen als onbewezen. In dat geval zou elke gelovige ook een 'wappie' zijn. Of diegenen die geloven in reïncarnatie, een hemel of horoscopen.

Ik wil ook nog benoemen dat wetenschappers serieus onderzoek naar deze hypothese en er buitengewoon bovengemiddeld intelligente mensen zijn die deze hypothese 'een kans' geven.

Ik wil het volgende kopiëren en plakken over hetgeen ik heb gelezen. Een filosoof die de hypothese over de simulatiewereld omschreef: "Bostrom beantwoordt die prangende vraag niet, maar formuleert in zijn paper drie proposities waarvan er minimaal eentje waar moet zijn:

  1. we leven in een computersimulatie (die dan het werk zou zijn van een zeer geavanceerde beschaving);
  2. elke beschaving is gedoemd om te verdwijnen vóór deze het punt bereikt waarop deze in staat is om wat Bostrom een 'voorouderlijke simulatie' noemt, te creëren. Die 'voorouderlijke simulatie' is een computersimulatie die een geavanceerde beschaving kan creëren van zijn eigen geschiedenis (of variaties daarvan). De gesimuleerde deelnemers in deze simulaties hebben bewustzijn;
  3. beschavingen houden lang genoeg stand om zo'n 'voorouderlijke simulatie' te kunnen maken, maar hebben daar simpelweg geen zin in. Als de tweede bewering klopt, zijn de eerste en derde automatisch onjuist. Als we in een simulatie leven, kunnen bewering twee en drie het raam uit. En als bewering drie klopt, zijn een en twee onwaar. Het grote probleem is echter dat we op dit moment niet kunnen beoordelen welke bewering klopt. En dus kan Bostrom op basis van zijn prachtige paper nog niet vaststellen of we al dan niet in een simulatie leven."

Dat dus. Een veelgenoemd argument is dan, dat wij opzoek moeten gaan naar foutmeldingen.

Een andere filosoof, Plato, omschreef honderden jaren voor Christus al iets waar ook zeker aan gedacht kan worden bij de simulatiehypothese: "De Griekse filosoof Plato stelde zich mensen voor die hun leven lang vastgeketend in een grot zitten met hun rug naar de ingang. Zij nemen alleen schaduwen en echo's waar en denken dat dit de realiteit is. Volgens Plato is dit ook onze toestand en moeten filosofen proberen uit de metaforische grot te ontsnappen."

Dus, ik ben daar weer over gaan filosoferen. Die grot, is dan ons heelal. Dan zouden we dus de rand van het heelal moeten opzoeken om er achter te komen wat daar is. Maar, er is geen rand. Tenminste, volgens alle wetenschappelijke onderzoeken niet.

Het alternatief is de 'foutmeldingen' ontdekken. Maar, dat is lastig. Want, misschien is zo'n foutje wel 'voor ons normaal'. Een vastloper, hé?

De vraag blijft voorlopig nog onbeantwoord. Waarom wij leven. Ik geloof best dat er 'iets' is, maar niet dat de mensheid door God is geschapen. En al helemaal niet dat Maria als maagd zwanger is geworden. Er zal best een Jezus hebben bestaan. Dat wel.

Wanneer ik volledig zou geloven in de simulatiehypothese, denk ik absoluut niet dat wij in een spelletje zitten. Een beetje dat het universum ooit is 'gemaakt' dankzij hele slimme intelligentie door een beschaving die al tienduizenden jaren bestaat en vervolgens is gezegd: "zo, en nu niet meer aankomen en juist zelf laten ontwikkelen."

Het volledige stuk over de simulatiehypothese is te lezen via Scientias.

Scientias is tevens een website die ik al jaren vrijwel dagelijks lees. Waar ik mijn kennis vandaan haal. Dit is geen reclame, maar een tip. Je kennis zal er écht door verrijkt worden.

De hypothese over de simulatiewereld blijf ik zeker volgen. Het zette mij ook aan het denken over 'onze' simulatiespellen. Dat die simulatiespellen, in de toekomstige alsmaar beter zullen worden. En daar kijk ik naar uit. Willekeurige bots die hun eigen identiteit gaan ontwikkelen dankzij de kunstmatige intelligentie van het spel. Heerlijk, toch?